logo-socd-vierkant-250De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Focus op toeleiding naar regulier werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
 • Het stimuleren van het gebruik van regelingen, die de lastendruk voor minima kunnen verminderen.
 • Het stimuleren van vrijwilligerswerk om sociaal isolement te voorkomen en integratie in de maatschappij te bevorderen.
 • Een blijvende prioriteit voor de voorkoming van fraude en fraudebestrijding (SDD).
 • Een pleidooi voor een (blijvend) soepel optreden richting bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar (SDD).
 • Een proactieve houding richting de regionale sociale dienst (SDD), waarbij de belangen van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en de andere deelnemende gemeenten op een zo goed mogelijke wijze worden gewaarborgd.

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer