Na 10 jaar gewoond te hebben in Sprang-Capelle in Noord-Brabant, verhuisde ik, , in 1996 naar Hendrik-Ido-Ambacht. Van 1990 tot 1996 was ik in Sprang-Capelle lid van de gemeenteraad namens de SGP. In 1997 werd ik gevraagd om als steunfractielid mee te denken met de fractie van de SGP-ChristenUnie. In 2002 werd ik lid van de Gemeenteraad van Hendrik Ido Ambacht. Ik heb mij toen voornamelijk bezig gehouden met Ruimtelijke Ordening en de Volgerlanden. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ben ik fractievoorzitter.

In het dagelijks leven ben ik Secretaris van de Raad van Bestuur van een Stichting die diensten verleend aan mensen met een handicap in de provincie Noord-Brabant. Die diensten variëren van 24-uurs zorg tot begeleiding bij het zelfstandig wonen. De Stichting heeft ongeveer 150 woonvoorzieningen, activiteitencentra en arbeidscentra. Bij de Stichting werken ongeveer 2300 medewerkers en 700 vrijwilligers. Ik werk sinds 1985 in verschillende management- en directiefuncties in de zorg voor mensen met een beperking.

Als fractievoorzitter maak ik deel uit van het seniorenconvent. Het seniorenconvent bestaat uit alle fractievoorzitters en vergadert maandelijks met de Burgemeester. Verder ben ik lid van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken (ABA). Namens de raad ben ik ook lid en voorzitter van het Afstemmingsoverleg Accountantscontrole. Tevens ben ik vice-voorzitter van de Gemeenteraad.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik ben Peter Boudewijn. In de huidige raadsperiode (na de verkiezingen van 2014) ben ik lid van de commissie "Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken”. Van deze commissie ben ik tevens voorzitter. Tevens ben ik lid van de agendacommissie. Ik vertegenwoordig onze fractie ook in de Drechtsteden als lid van de Drechtraad. Vanuit de Drechtraad ben ik tevens lid van de agendacommissie en de auditcommissie. Sinds de verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2010 ben ik gemeenteraadslid namens de SGP-ChristenUnie. Vanaf 2004 was ik reeds betrokken als lid van de schaduwfractie en vanaf maart 2006 als burgerraadslid.

In het dagelijks leven ben ik voorzitter van de Raad van Bestuur van RST Zorgverleners, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kliksafe en eigenaar van mijn eigen adviesbureau Boudewijn Consulting.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sinds 2006 ben ik raadslid en heb me in de periode 20062010 primair bezig gehouden met onderwerpen die liggen op gebied van Welzijn, Onderwijs en Sociale zaken (WOS) en was ik namens de gemeenteraad lid van de adviescommissie Zorg, Werk en Inkomen van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Vanaf 2010 ben ik namens de fractie woordvoerder op het gebied van financiën en was ik in de periode 2011-2014 voorzitter van de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en Financiën.

Daarnaast ben ik namens de gemeenteraad van 2006 2012 lid geweest van de Lokale Rekenkamer.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

Mijn naam is Erik van Hartingsveldt en ben in 1975 in Papendrecht geboren, waar ik ook opgegroeid ben. Nadat ik begin 1999 met Netty ben getrouwd, zijn we in Hendrik-Ido-Ambacht gaan wonen. Samen hebben wij 5 kinderen gekregen te weten, Pieter (2000), Dirk (2002), Roos (2004), Jasmijn (2005) en Erik jr. (2009)

Na de verkiezingsuitslag van 3 maart 2010 werd al snel duidelijk dat er een functie beschikbaar kwam als burgerraadslid. In april 2010 ben ik officieel benoemd als burgerraadslid.

Doordat Gert de Jong afscheid heeft genomen van de politiek ben ik op 7 februari 2011 geïnstalleerd als raadslid. Ik ben lid van de commissie Ruimtelijke zaken/De Volgerlanden. Een portefeuille waar ik mij de komende periode wil inzetten voor aantrekkelijke woonwijken met voldoende groen, woningen voor starters en voldoende speelvoorzieningen voor kinderen zoals trapveldjes. Ook de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk langs de Noordoevers zal de komende periode veel aandacht krijgen.

Verder ben ik de plaatsvervanger van Bart van Ginkel, als lid van de Drechtraad. De Drechtraad is het hoogste bestuursorgaan in de Drechtsteden en werkt kaderstellend en controlerend. Iedere politieke fractie in de Drechtsteden heeft een vertegenwoordiger in de Drechtraad.

Wat mij (en hopelijk u ook) aanspreekt in de SGP-ChristenUnie is dat zij door de jaren heen een consequente lijn heeft mogen hebben en haar standpunten niet onder stoelen of banken steekt. De SGP-ChristenUnie komt er voor uit dat ze haar normen en waarden stoelt op het Woord van God, de Bijbel.

Graag wil ik daar in de fractie en de gemeenteraad handen en voeten aan geven. Inhoudelijk en praktisch voor de Ambachtse samenleving een goed stuk werk verrichten. Dat doe ik niet alleen, ik mag deel uit maken van een fijne, collegiale SGP-ChristenUnie fractie. In afhankelijkheid, door bovenal inzicht en wijsheid te vragen aan God in wie ik geloof.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Jeroen van der Laan, geboren in 1985 te Sommelsdijk en ik woon sinds 2008 in Ambacht. Ik ben getrouwd met de geboren en getogen Ambachtse Jolanda Visser, en samen hebben wij twee kinderen Boaz (2010) en Ralph (2012). Ik ben sinds 2011 betrokken bij de SGP in Ambacht. Aanvankelijk in het bestuur, maar kort daarna in de fractie. Sinds de laatste verkiezingen ben ik raadslid. Verder ben ik lid van de commissie Welzijn, Onderwijs en Sociale zaken en ook plaatsvervangend voorzitter van deze commissie. Dit is een interessante portefeuille gezien de decentralisaties die per 1 januari 2015 door de gemeente worden uitgevoerd. Mijn speerpunt daarbij is om vooral de identiteitsgebonden zorg veilig te stellen voor de toekomst.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen het MBO en HBO-onderwijs en ben ik actief als zelfstandig communicatieadviseur. Na mijn lerarenopleidingen studeerde ik politicologie aan de Universiteit van Antwerpen, waar ik afstudeerde in de politieke communicatie op de berichtgeving over peilingen in de media.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mijn naam is Bart van Ginkel. Ik ben gehuwd met Elze en vader van drie kinderen. Geboren in 1963 in ons mooie dorp ben ik daar na mijn huwelijk in 1990 weer gaan wonen, na een goede 10 jaar in Ridderkerk / Oostendam gewoond te hebben, (maar nog steeds met zicht op Ambacht.) Ik heb daardoor een groot deel van de groei van Hendrik-Ido-Ambacht bewust meegemaakt en de veranderingen die dat met zicht meebracht.

Sinds de verkiezingen van 2010 ben ik gemeenteraadslid. Het politiek actief zijn is me met de paplepel ingegoten. Al was dat tot nu toe niet in een publieke rol. Van 2006 tot 2008 was ik actief in de steunfractie. Daar heb ik van dichtbij het gemeenteraadswerk kunnen bekijken.

Ik wil in de commissie “Ruimtelijke zaken /de Volgerlanden” mijn bijdrage leveren om ons dorp mooi en goed leefbaar te houden. Waar het goed wonen en leven is voor zowel jong als oud en wat daar tussen in zit. Mijn speerpunten daarin zijn het dorpse karakter van onze gemeente en een goed onderhouden van de openbare ruimte.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 Mijn naam is Martine Kamphuis, geboren en getogen in Bleskensgraaf. Ik ben getrouwd met David en samen hebben we 2 kinderen, Thijmen (2006) en Linde (2010). De eerste jaren van ons huwelijk hebben we in Dordrecht gewoond, maar na een aantal jaar vrijwilligerswerk op het schip Logos II wonen we sinds 2005 in Hendrik Ido Ambacht.

Ik werk als regiomanager in de thuiszorg. Daarvoor heb ik meer dan 10 jaar in Rotterdam en Dordrecht in de jeugdhulpverlening gewerkt.

Nadat ik in 2012 de cursus “Gemeenteraad iets voor mij?” heb gevolgd, ben ik actief betrokken geraakt bij de fractie SGP-CU en later ook in het bestuur van de CU. Ik vind het leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij je omgeving en je medemens, en hoop daar via de lokale politiek actief aan bij te kunnen dragen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Even voorstellen: mijn naam is Johan Scheurwater, ik ben getrouwd met Hanna en trotse vader van Mari-Lynn (5), Anne-Loïsah (4) en Jenthen (0). Ik ben in 1983 geboren in ons mooie dorp Hendrik-Ido-Ambacht en ben daar ook altijd in blijven wonen, een échte Ambachter dus! Sinds janurari 2016 draai ik in de fractie mee als fractievolger, dit n.a.v. een openstaande plaats voor deze functie.

Na een gesprek met de heren Flach, Platschorre en Van der Laan had ik voldoende credits om de komende periode als fractievolger aan de slag te gaan. Politiek is niet iets dat ik van huis uit heb meegekregen maar het heeft mij al sinds mijn middelbare schooltijd enorm geboeid. Sinds 2014 zit ik daarom ook in het plaatselijke SGP bestuur. In het dagelijkse leven geef ik les aan groep 8 op de Stadhouder Willem III School ter plaatse en na het behalen van mijn management opleiding in 2015 draai ik mee in het management team van deze school.

Op dit moment volg ik in de commissie Ruimtelijke zaken/De Volgerlanden. Een portefeuille waar in ik mij de komende periode wil inzetten voor aantrekkelijke woonwijken met voldoende groen, woningen voor starters en voldoende speelvoorzieningen voor kinderen. Naast deze portefeuille probeer ik zicht te krijgen op het raadswerk en alles wat daaromheen draait. Dit houdt in dat ik fractie-, raads- en commissievergaderingen bijwoon en indien nodig ook met de betrokken mensen voorbereid. Ik hoop een boeiende periode tegemoet te gaan bij een partij die mij aanspreekt en motiveert vanwege het eerlijke geluid!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer