Sinds 1994 vormen SGP, GPV en RPF samen een gecombineerde lijst voor de gemeenteraad. De combinatie haalde toen voor de eerste keer het grootste aantal stemmen en mocht 4 zetels van de Ambachtse raad innemen. In 1998 werd de samenwerking voortgezet en opnieuw werd de SGP/GPV/RPF de grootste partij in Hendrik-Ido-Ambacht. Vanwege de groei van de gemeente werd het aantal raadszetels uitgebreid met 2 tot 19 zetels. Het aantal zetels voor SGP/GPV/RPF groeide van 4 naar 5.

In 2002 ging de combinatie - door de fusie tussen GPV en RPF - verder onder de naam SGP/ChristenUnie. Het aantal stemmen steeg opnieuw, het aantal zetels in de raad bleef op 5. Ook in 2006 trokken SGP en ChristenUnie opnieuw samen op. Het aantal stemmen steeg met een kleine 400 tot bijna 3000 stemmen.

De partijen SGP en ChristenUnie zijn niet precies gelijk. Anders zouden ze niet apart bestaan. In een tijd van voortgaande secularisatie is het noodzakelijk om krachten te bundelen en samen op te trekken. Om samen politiek bezig te zijn volgens Schrift en belijdenis. Om samen meer invloed uit te kunnen oefenen. Het is een voorrecht dat we samen op de grondslag van Gods Woord kunnen deelnemen aan het bestuur van onze gemeente. Samen staan we voor het in de praktijk brengen van onze principes. Op basis van dit verkiezingsprogramma.

Inmiddels is het aantal inwoners van Hendrik Ido Ambacht de 25.000 gepasseerd. Daardoor is het aantal raadszetels uitgebreid. De Ambachtse raad telt 21 raadsleden.

Het gezamenlijk optrekken van SGP en ChristenUnie maakt het mogelijk om een wethouder te leveren. Op deze wijze kun wij nog beter Bijbels genormeerde uitgangspunten zowel politiek (in de raad) als bestuurlijk (in het college) aan de orde stellen.

Historiehet bestuur

De SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht op 8 mei 1925.

Leden
De afdeling heeft circa 475 leden. Naast het bestuur is er een wethouder en een fractie bestaande uit: 4 SGP-raadsleden, 2 ChristenUnie-raadsleden en een ChristenUnie-burgerraadslid. De fractie wordt ondersteund door een steunfractie van een aantal leden. Op dit moment is er één SGP-steunfractielid.

Het bestuur van de kiesvereniging bestaat uit:

Dies Bal Voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Leo Molendijk Secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gerard Verheij Penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cornee Bezemer 2e Voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gerard van den Breevaart 2e Secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Cees den Hoedt PR & Communicatie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Maarten Kop Ledenadministrateur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wim Droog Algemeen Adjunct Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gijsbert Vonk   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Christiaan van der Linden   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschap
De SGP is een partij die opgebouwd is uit plaatselijke afdelingen en verenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden bij de plaatselijke afdeling in de eigen woonplaats. Leden van de plaatselijke afdeling zijn daarmee ook automatisch lid van de partij. De contributie is tussen de € 25 en € 30 per jaar.

Abonnement de Banier
Het ledenmagazine van de SGP is De Banier. Dit blad verschijnt een keer per maand, met uitzondering van de recesperioden. Leden ontvangen De Banier gratis.

Lidmaatschap
SGP-jongeren Jongeren vanaf 11 jaar tot en met 28 jaar kunnen zich melden als lid van SGP-jongeren. Voor jongeren onder de 15 jaar is het zelfs gratis. Kijk voor meer informatie op www.sgpj.nl

U kunt zich als lid aanmelden bij de ledenadministrateur, Maarten Kop, of via de website van de SGP. Wanneer u het formulier op de site van de SGP invult, zorgt het partijbureau ervoor dat het wordt doorgezonden naar de ledenadministrateur.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aandacht voor communicatie tussen politiek en achterban vindt de SGP erg belangrijk. In Hendrik-Ido-Ambacht is er een speciale commissie die ervoor zorgt dat de boodschap van de partij naar de leden en stemmers wordt gecommuniceerd en dat de (plaatselijke) politiek dichterbij komt.

“We maken de vertaalslag van het beleid en de richting van de SGP naar onze achterban.” (Een commissielid)

De Communicatie-Commissie van de SGP is een actieve groep van jonge mensen die zich met veel enthousiasme inzet om dat doel te verwezenlijken. Diverse keren per jaar wordt er vergaderd en zo worden bijeenkomsten georganiseerd met interessante sprekers en politici. Daarnaast verschijnt er een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met columns en (plaatselijk) politiek nieuws. Het sociale medium wordt ook voor de SGP steeds belangrijker om de achterban te bereiken. Daarvoor heeft SGP-Ambacht een speciale website: www.sgpchristenunie-hiambacht.nl. Op deze website staan actuele politieke onderwerpen zoals: columns, nieuwsberichten en geplande activiteiten (debatavonden of spreekuur met raadsleden). Om nieuwe leden te kunnen blijven werven, is een goede coördinatie noodzakelijk. Deze coördinatie valt onder het takenpakket van de commissie.

Momenteel bestaat de commissie uit de volgende leden: Lisette Baas (commissielid + afgevaardigde achterban), Rianne Baas (commissielid + afgevaardigde achterban), Matthijs van Dijk (webmaster), Leander Fierens (debatleider + afgevaardigde achterban), Cees den Hoedt (voorzitter + afgevaardigde bestuur) en Johan Scheurwater (fractievolger SGP-H.I. Ambacht).

 Heeft u een vraag of suggesties, schroom niet en neem contact met ons op via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Historie
ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht is opgericht op 23-10-2003, ontstaan door fusie van de kiesverenigingen van het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond, in H-I-Ambacht opgericht 7 januari 1977) en de RPF (Reformatorisch Politieke Federatie). Sinds 1994 waren deze partijen al met eigen vertegenwoordigers met het SGP in een gezamenlijke fractie in de raad vertegenwoordigd.

Leden
Onze vereniging telt ruim 60 leden. Voor de leden is er ook een lokale website: http://hia.christenunie.nl

Het bestuur van de ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht bestaat op dit moment uit:

Vacant Voorzitter 
Jan Leijenhorst Secretaris
Bart van Ginkel Plv Penningmeester
Martine Kamphuis Lid 

Doe mee
Door lid te worden steunt u ons structureel. Hiermee kunnen wij onze mensen trainen tot goede politici, lokale besturen ondersteunen en maken we samen christelijke politiek zichtbaar door duidelijk campagne te voeren. Ook heeft u invloed op de koers en keuzes van de partij. Kortom: u maakt de ChristenUnie mede mogelijk.

U kunt invloed hebben op de manier waarop we in Nederland keuzes maken. Door lid te worden van de ChristenUnie steunt u onze inzet voor wat belangrijk is: onderwijs, zorg voor wat kwetsbaar is, een eerlijke en gezonde economie en bescherming van het milieu.

De ChristenUnie staat voor christelijke politiek op basis van Bijbelse principes. Christelijke waarden als verantwoordelijkheidsbesef, naastenliefde, rechtvaardigheid en trouw maken ons land sterk. De ChristenUnie gelooft in een sterke samenleving, waar mensen naar elkaar omzien.

Kijk voor meer informatie op https://www.christenunie.nl/nl/doemee

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.
Huh? Jongeren die zich druk maken over politiek? Ja. Dat is wie wij zijn. Wij leggen ons niet neer bij de huidige status quo. Wij willen niet dat onze economie alleen maar draait om geld, maar willen dat ondernemen is gericht op dienen. Wij willen een echte aanpak van de vluchtelingenproblematiek. Wij verzetten ons tegen het feit dat deze wereld nog honger kent, binnen én buiten Nederland. Dat is onze missie. Steun ons!

Kijk voor meer informatie op https://www.perspectief.nu/nl/doemee

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer