Filter
 • Heeft u ook altijd al eens een bezoek willen brengen aan politiek Den Haag? Speciaal voor SGP-leden uit H.I.Ambacht willen wij een excursie gaan organiseren! Het programma van deze verzorgde dag bestaat uit een politieke wandeling en een rondleiding door de wandelgangen van de Tweede Kamer. Bij de politieke wandeling lopen we langs het torentje, op en rond het Binnenhof. We lopen de route van de gouden koets vanaf paleis Noordeinde langs een paar ambassades en het paleis van koningin Emma naar de Ridderzaal.

 • In Hendrik-Ido-Ambacht vormen de partijen SGP-ChristenUnie,CDA en PvdA ook de komende vier jaar samen een college. Na twee informatieronden maakte informateur André Flach dat maandag bekend. Direct na de verkiezingen nam Flach als lijsttrekker van de grootste partij de SGP-ChristenUnie het initiatief door met alle partijen in gesprek te gaan. In deze eerste ronde werd gesproken over drie vragen: Welke coalitie van partijen heeft uw voorkeur, wie is de eventuele wethouderskandidaat van uw partij en wat zijn uw belangrijkste speerpunten in een coalitie?

  Na deze eerste ronde meldde André Flach op 28 maart dat er op basis van programmatische overeenstemming een verdere inhoudelijke verkenning volgde met de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA. In deze verkenning kwam ook de wenselijkheid van de toevoeging van een vierde partij aan de orde, en de vraag of en zo ja welke speerpunten van partijen die uiteindelijk niet in de coalitie terecht komen een plek kunnen krijgen in het coalitieprogramma.

 • Op 22 april heeft de SGP in de Dorpskerk te Hendrik-Ido-Ambacht een bijeenkomst gehouden met als sprekers Mr. C.G. (Kees) van der Staaij Ds. W. Visscher. Bij deze bijeenkomst waren meer dan 200 belangstellenden aanwezig.

  De sprekers gaven een korte inleiding op het thema. Hierbij kwamen vragen aan de orde zoals: Hoe leven we als christenen in een post-christelijk land? Hoe laten we zien waar we voor staan, in de politiek en in het 'normale' leven? Ds. W. Visscher, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort, benadrukte dat we meer moeten nadenken over onze plaats in de maatschappij en hoe we moeten omgaan met de ontwikkelingen die zich (gaan) afspelen. Mr. C.G. (Kees) van der Staaij, SGP fractievoorzitter in de Tweede Kamer, onderstreepte aan de hand van actuele gebeurtenissen het belang om op basis van onze standpunten te blijven deelnemen aan het debat in de samenleving en hiervoor op basis van argumenten steun te zoeken bij andere partijen.

  Vervolgens vond aan de hand van stellingen een discussie plaats onder leiding van Jeroen van der Laan. Per stelling werd de aanwezigen gevraagd om een groen of rood briefje op te steken. Dit leidde tot een interactieve discussie met de sprekers en aanwezigen. We zien terug op een boeiende en geslaagde avond!

 • HENDRIK-IDO-AMBACHT De SGP-ChristenUnie fractie is op voorhand positief over de planvorming van Rhiant en Eleos om te komen tot de oprichting van een woonvorm aan de Veersedijk. Hierover heeft de fractie vragen gesteld aan het college tijdens de laatstgehouden raadsvergadering. Het college van B&W deelt deze mening.

  De komst van deze woonvoorziening heeft onrust teweeg gebracht bij de direct omwonenden. Op een onlangs gehouden informatieavond zijn hoog oplopende discussies gevoerd, waarbij diverse aanwezigen boos de zaal verlieten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om op deze plaats zes woonhuizen te realiseren.

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer