Filter
 • Op 24 maart heeft Teunis Stoop definitief afscheid genomen van de Ambachtse politiek. Tijdens de SGP ledenvergadering in het campagnehuis van SGP-ChristenUnie aan de Nijverheidsweg legde hij na een periode van maar liefst 20 jaar zijn functie als bestuurslid van de plaatselijke SGP neer.

  Tijdens de avond werd door Wim Helmink, Anthony Fokker (voormalig voorzitters van de lokale SGP), André Flach (lijsttrekker SGP-ChristenUnie), Dies Bal (huidige voorzitter lokale SGP) en Leo Molendijk (commissie communicatie lokale SGP) teruggeblikt op de goede samenwerking met Teunis Stoop. Aan de hand van de karaktertrekken van Teunis, zoals zijn enthousiasme, gedrevenheid sociale vaardigheid en gedegenheid, werden herinneringen opgehaald.

 • U bent sinds 15 januari na 12 jaar geen wethouder meer en uit de politiek. Is het erg wennen?

  Het wennen valt mee. Het is heel erg interessant en ik heb het prima naar mijn zin. Het is natuurlijk wel wennen in die zin dat ik 20 jaar heb meegedraaid in Hendrik-Ido-Ambacht, waarvan 8 jaar als raadslid en 12 jaar als wethouder. Eigenlijk nog langer, omdat ik al vanaf mijn 12e jaar de politiek volgde in Ambacht. Ik heb er nu wel echt een punt achter gezet. Gisteravond (10 maart 2014 – red.) ben ik nog naar de raadsvergadering geweest, maar dat is ongeveer de laatste keer. Ik heb 20 jaar in het bestuur gezeten maar daar ga ik ook een punt achter zetten. Ik heb nu een andere focus.

 • Één van de belangrijkste speerpunten van de SGP-ChristenUnie is het handhaven van de identiteit van Hendrik-Ido-Ambacht. De SGP-ChristenUnie vindt dat de zondagsrust hier een groot onderdeel van uitmaakt. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is, bewijst bijvoorbeeld de gemeente Barendrecht. Daar is onlangs besloten om een proef te starten met de koopzondag.  In dit interview geeft lijsttrekker André Flach  aan hoe de identiteit van onze gemeente behouden moet blijven. 

  Wat is uw drijfveer als lijsttrekker van de SGP-CU?

  “De SGP-ChristenUnie heeft de Bijbel als uitgangspunt. Op basis van Bijbelse waarden en normen maken wij keuzes in het besturen van onze gemeente.”

  Wat betekent dat dan concreet?

  “Neem bijvoorbeeld de zorg. De SGP-ChristenUnie vindt dat er zorg moet zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Of dat nu gaat om zorg voor ouderen, jeugdzorg of zorg voor mensen met een beperking, zorg moet gegarandeerd zijn.

 • Op het eerste gezicht lijkt het een onderwerp dat in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht niet speelt. Er zijn op dit moment  geen mogelijkheden om een coffeeshop te starten. Toch zijn er op dit moment op landelijk niveau veel ontwikkelingen op dit terrein. Daarom wil de SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht hier kort op ingaan en aangeven waarom zij dit nadrukkelijk afwijst. 

  Op dit moment zijn er in Nederland 104 gemeenten die één of meerdere coffeeshops binnen hun gemeentegrenzen hebben. Het aantal coffeeshops daalt, op dit moment zijn er ongeveer 650 geregistreerd. Nederland kent een zogenaamd gedoogbeleid. Dit houdt in dat softdrugs wel verkocht mag worden in coffeeshops, maar dat de invoer hiervan niet mag. Uiteraard zal iedereen begrijpen dat dergelijke winkels bevoorraad moeten worden. Er dus echter geen controle op deze invoer.

 • De komende periode moet het mogelijk zijn om de OZB niet te verhogen. Dit vindt André Flach, lijsttrekker van SGP-ChristenUnie. “Onze inwoners hebben het over het algemeen financieel lastiger dan een aantal jaar geleden. Dat betekent dat je een goed verhaal moet hebben om als gemeente de lasten te verhogen. Als wij de huidige koers voortzetten, zie ik geen reden om deze belasting met meer dan de inflatie te verhogen.”

  “Rioolheffing en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn. Het is wettelijk verplicht dat de kosten die de gemeente maakt, worden doorberekend aan de burgers. De SGP-ChristenUnie vindt wel dat de gemeente dan de verantwoordelijkheid heeft om die taken tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren”, zo geeft de 37-jarige Flach aan.

 • Een herindeling met Zwijndrecht of andere gemeentes is schadelijk voor de identiteit van Hendrik-Ido-Ambacht. Dit vindt Leo Platschorre kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen namens de SGP-ChristenUnie. “De afstand van de burger tot de gemeente wordt alleen maar groter. De korte lijnen van onze huidige gemeente spreken mij juist zo aan.”

  De SGP-ChristenUnie is fel gekant tegen iedere vorm van iedere herindeling. “Wij zien geen enkele noodzaak om te komen tot een gemeentelijke herindeling met Zwijndrecht of met andere gemeenten. Herindeling heeft namelijk veel nadelen. Samengevoegde gemeenten hebben vaak weinig met elkaar gemeen. Zij moeten weer opnieuw een identiteit vormgeven. Daarnaast kunnen hierdoor voor ons hele belangrijke punten als zondagsrust in de knel komen, zo geeft Leo Platschorre aan, die sinds 2002 deel uit maakt van de gemeenteraad.

 • In de achterliggende week hebben de kandidaten van de SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht ruim 600 senioren bezocht. In het kader van de campagne voor de raadsverkiezingen op DV 19 maart 2014 wil de SGP-ChristenUnie graag horen wat de ouderen bezig houdt en tegen welke problemen zij binnen onze gemeente aan lopen. André Flach (lijsttrekker van de SGP-ChristenUnie) overhandigt een ‘verkiezingsplantje’.

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer