Filter
 • andreflach-campagnefilmHENDRIK-IDO-AMBACHT De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang. Over een paar weken mag iedere stemgerechtigde burger naar de stembus om zijn of haar keuze te maken. In de aanloop naar de verkiezingen maken veel politieke partijen gebruik van video’s. De SGP-ChristenUnie presenteerde afgelopen week haar verkiezingsfilm.

  “Met de presentatie van deze film willen wij de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht meer informatie geven over onze standpunten. ‘Eén beeld zegt meer dan honderd woorden’ aldus André Flach, lijsttrekker van de SGP-ChristenUnie . ‘Onze speerpunten worden hier door heel toegankelijk.’ Zo staan wij voor het handhaven van dé identiteit van Hendrik-Ido-Ambacht. Wij zijn er dankbaar voor dat wij de afgelopen tientallen jaren deel hebben uit gemaakt van het college door één of meerdere wethouders te leveren.

 • HENDRIK-IDO-AMBACHT Voor Willem Schneider van de SGP-ChristenUnie is het belangrijk dat de zorg in Hendrik-Ido-Ambacht van een goed niveau is en blijft: “Met alle veranderingen die er aankomen is dit helaas geen vanzelfsprekendheid.”

  Het onderwerp is uiterst actueel. Zo behandelde de Eerste Kamer vorige week de Wet op de Jeugdzorg. Willem Schneider ziet kansen, maar zeker ook zorgen voor de zorg. “Het uitgangspunt dat burgers eerst gebruik dienen te maken van hun sociale netwerk uit hun omgeving onderschrijf ik volledig. Vanzelfsprekend is de gemeente bereid om te helpen en ondersteunen waar nodig.”

 • HENDRIK-IDO-AMBACHT Is Hendrik-Ido-Ambacht (on)herkenbaar veranderd? Hebben we nog een dorps karakter? Deze vragen komen aan de orde op D.V. maandag 24 februari 2014 in het campagnehuis van de SGP-ChristenUnie . Wat kunnen wij leren van het Ambacht van pakweg 50 jaar geleden, en welke fouten moeten we zeker niet opnieuw maken?

  André Flach, lijsttrekker SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht, zal deze avond kort inleiden met het thema ‘Hendrik-Ido-Ambacht (on)herkenbaar anders?´ Daarna gaan we op een ontspannen en interactieve manier, met een quiz met soms nog niet eerder vertoonde foto’s, verder in op dit thema. Herkent u alle foto’s nog uit die tijd?

 • HENDRIK-IDO-AMBACHT Raadslid Cees Timmers van de SGP-ChristenUnie pleit voor de bouw van een nieuw scholencluster in Hendrik-Ido-Ambacht. “Het is voor de wijken Centrum, Kruiswiel en de Volgerlanden gunstig als er een nieuw scholencluster wordt gerealiseerd op de locatie van het huidige Jeugdspeelpark.” Daarmee ontstaat volgens Timmers een kans voor het Jeugdspeelpark om te verhuizen naar het recreatiegebied De Sandelingen om zodoende meer burgers te kunnen laten genieten van dit mooie park.

  De SGP-ChristenUnie heeft onderwijs hoog op het prioriteitenlijstje staan. Daarbij hoort ook een goede en bereikbare locatie van de school. Timmers, die sinds 2006 lid is van de gemeenteraad, legt uit dat het voor de leerlingen en de ouders beter is als de scholen worden geclusterd. “De verkeersveiligheid laat in Ambacht soms te wensen over. Daarom is het goed als er een centrale schoollocatie is. De veiligheid kan dan beter worden gehandhaafd. Daarnaast heeft het grote voordelen doordat scholen van elkaars lokalen en voorzieningen gebruik kunnen maken.” De locatie voor de bouw van een nieuw cluster moet volgens Timmers komen op de huidige plaats van het Jeugdspeelpark. “Deze locatie is centraal gelegen en dus goed bereikbaar voor de ouders en kinderen. Bij het ontwerp van het scholencluster moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de veiligheid van kinderen en ouders.”

 • HENDRIK-IDO-AMBACHT Op 12 februari organiseert de SGP-ChristenUnie een avond over verslavingszorg in het campagnehuis. Stichting ‘De Hoop’ zal ook een bijdrage leveren.

  Op deze avond is iedereen van harte welkom maar in het bijzonder is deze avond interessant voor ouders van jongeren in de pubertijd. Een preventiewerker van stichting ‘De Hoop’, Alise Vleesenbeek, zal vanuit haar praktijkervaring vertellen over de ontwikkeling van jongeren in de pubertijd in relatie tot risicogedrag. Uitvoerig zal worden ingegaan op wat de gevolgen van dit risicogedrag zijn en wat de impact is van groepsdruk en welke vaardigheden jongeren nodig hebben om weerbaar te kunnen zijn of worden. Ook zal in het bijzonder ingegaan worden op verschillende vormen van verslaving zoals alcohol- en drugsverslaving.  Voor de ouders is dit een waardevolle avond omdat ook de rol van opvoeders belicht zal worden.

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer