Filter
 • Onze premier Rutte deed nog niet zolang geleden een oproep aan u en mij als consument: "Koop die nieuwe auto nou maar, of dat nieuwe huis waar je al een tijdje naar zit te kijken." Dan zou de economie wel opkrabbelen en zouden we geen extra bezuinigingen hoeven te verwerken.

  Inmiddels weten we dat de oproep van Rutte niet gewerkt heeft en velen noemden het naïef. Toch denk ik dat de premier liet zien heel goed te weten waarom wij gevangen blijven in een crisis. Waarom wij het bijvoorbeeld veel slechter doen dan onze Duitse oosterburen. Naast allerlei economische factoren, waar het kabinet overigens druk aan meedoet, denk aan de
  BTW-verhoging, is psychologie een heel belangrijke factor. Het gaat slecht, dus praten we er over hoe slecht het gaat en het gaat nog slechter enz. Andersom werkt de psychologie ook, moet Rutte gedacht hebben. Een tweede reden waarom Nederland het slechter doet dan Duitsland, is onze huizenmarkt. Al jaren op advies van de banken overgefinancierd, en het zijn nu de banken zelf die weigeren daar nog langer aan mee te werken.

  Laten wij in Ambacht Rutte eens een handje helpen. Deze week zijn door de gemeenteraad voorstellen aangenomen voor de invoering van startersleningen en erfpacht. De starterslening is voor iedere starter die een huis koopt in De Volgerlanden-West (rechts van de Vrouwgelenweg), of voor iemand die een huis koopt van iemand die zelf weer een huis in Volgerlanden-West koopt. Het mooie van dit voorstel is dat wij de grootste ontwikkelaar in dat gebied bereid hebben gevonden om 25% van de kosten te betalen. Het rijk doet ook 50%, dus voor een
  relatief bescheiden bedrag kunnen we ongeveer 65 mensen aan een starterslening helpen. Dus drie jaar lang geen rente en aflossing en daarna aflossen aan de hand van inkomstenstijging. Een ideaal middel om net dat duwtje te geven dat de bank niet wil of kan geven. Erfpacht is zo'n ander middel, in feite het huren van de grond onder je huis. Je betaalt wel de rente, canon genoemd, maar hoeft niet af te lossen. Een legale variant op de aflossingsvrije hypotheek.

  Wat willen we bereiken: meer verkochte woningen vooral in De Volgerlanden: Dat is goed voor alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, want minder kosten en risico's voor de gemeente. En als dat nou ook eens leidt tot een beter sentiment, dan leveren we vanuit Ambacht een kleine bijdrage aan de verbetering van de economie.

  Graag gedaan Mark!

  André Flach, wethouder

   

 • De regiofractie van de ChristenUnie-SGP vindt dat het minimabeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) te ver is doorgeslagen in haar bezuinigen.bezuiniging

  Het nieuwe beleid in de vorm van het persoonlijk minimabudget (PMB), dat in  2012 in plaats van de langdurigheidstoeslag kwam, heeft volgens deze fractie niet de beoogde doelstelling bereikt. "De doelgroep heeft onvoldoende gebruik gemaakt van de voorzieningen. Het beschikbare budget is niet besteed", aldus woordvoerder Eric Boersma tijdens de vergadering van de Drechtraad van 2 juli in Dordrecht.

  Boersma is van mening dat het minimumbeleid van de SDD te stringent en ondoorzichtig is, waardoor veel mensen buiten de boot vallen en er schrijnende situaties ontstaan. Hij baseerde zich hierbij onder meer op de bevindingen van het rapport van de rekenkamercommissie Dordrecht over de bijzondere bijstand. Boersma mist bij de toewijzing van de bijzondere bijstand maatwerk. De voorgestelde aanpassingen op het minimabeleid vond hij dan ook niet ver genoeg gaan.

  Als reactie gaf de portefeuillehouder Ed van de Burgt aan om in 2014 met een evaluatie van het gehele beleid te komen. Ook beloofde hij dat de Drechtraad in de komende carrousels wordt geïnformeerd over de effecten van het beleid

 • HENDRIK-IDO-AMBACHT De SGP-ChristenUnie fractie maakte zich ernstige zorgen om de verkeersveiligheid rond het scholencluster in ‘De Volgerlanden’ die vooral ontstonden door bouwactiviteiten in de directe omgeving. Het college van B&W heeft dit probleem voortvarend bij de kop gepakt en op korte termijn zal er actie worden ondernomen. De SGP-ChristenUnie fractie is hier bijzonder blij mee.verkeersveiligheidWEB

   Fractieleden Bart van Ginkel en Erik van Hartingsveldt ontvingen berichten via Twitter. “Na een noodkreet van een ouder kwam ik op de hoogte van de zeer gevaarlijke verkeerssituaties die ontstaan rond het scholencluster in ‘De Volgerlanden’. Met name aan de zijde van ‘De Koningin Wilhelminaschool’ en ‘De Wijngaard’ lopen de schoolgaande kinderen te grote risico's. Dit komt vooral omdat er in deze wijk bouwactiviteiten plaatsvinden, waardoor de infrastructuur te wensen overlaat. Daarnaast is de Kiss&Ride gesloten en is het verkeersgedrag van weggebruikers ook niet altijd juist”, zo geeft Bart van Ginkel aan. Beide fractieleden brachten een bezoek tijdens het spitsuur; het moment waarop de ouders hun kinderen op school komen brengen. Daarbij waren vertegenwoordigers van de omliggende scholen, de wijkagent, ouders, omwonenden en een verkeersdeskundige aanwezig. Vervolgens hebben beide volksvertegenwoordigers het probleem in kaart gebracht en besproken met de verantwoordelijk wethouder Floor van der Velde.

   

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer