Leo Platschorre en Erik van Hartingsveldt van de SGP ChristenUnie vinden het verstandig dat de plannen om De Schoof uit te breiden van tafel zijnHENDRIK-IDO-AMBACHT Het college heeft besloten om te stoppen met de bestemmingsplanprocedure om daarmee winkelcentrum De Schoof uit te breiden. De SGP-ChristenUnie vindt dit een verstandig besluit. “Het is duidelijk dat het maatschappelijk draagvlak ontbreekt en het is belangrijk om goed te luisteren naar onze burgers” zo stellen Erik van Hartingsveldt en Leo Platschorre

De afgelopen tijd was het duidelijk dat de uitbreidingsplannen van De Schoof een duidelijk onderwerp van gesprek waren in Hendrik-Ido-Ambacht. “Wij hebben ons wel verbaasd over de toon” vertelt Platschorre. “Vaak was de kritiek gericht op personen in plaats van op plannen. Met elkaar van mening verschillen mag zeker, maar voer een discussie wel met respect.” De fractie vindt dat het college en het in bijzonder wethouder Flach goed werk heeft geleverd in dit dossier. “Er is een zorgvuldige procedure gelopen, waarbij transparant en duidelijk is gemaakt wat er is gebeurd. De beslissing om te stoppen vinden wij verstandig en getuigen van bestuurlijke moed”, zo stelt de fractie. 

Ideeën welkom

De fractie van de SGP-ChristenUnie is van mening dat er wel wat moet gebeuren met De Schoof om deze aantrekkelijker te maken en de leegstand te verminderen. “Tot aan de verkiezingen gaat er wat ons betreft niets gebeuren met De Schoof geïnitieerd vanuit de gemeente, de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar. Wel  willen we graag van onze burgers, dus ook van de winkeliers weten welke ideeën zij hebben, zodat wij deze kunnen verwerken in ons verkiezingsprogramma en de burger uiteindelijk een keuze kan maken”, vertelt Van Hartingsveldt.

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer