Leo Platschorre en Erik van Hartingsveldt van de SGP ChristenUnie vinden het verstandig dat de plannen om De Schoof uit te breiden van tafel zijnHENDRIK-IDO-AMBACHT Het college heeft besloten om te stoppen met de bestemmingsplanprocedure om daarmee winkelcentrum De Schoof uit te breiden. De SGP-ChristenUnie vindt dit een verstandig besluit. “Het is duidelijk dat het maatschappelijk draagvlak ontbreekt en het is belangrijk om goed te luisteren naar onze burgers” zo stellen Erik van Hartingsveldt en Leo Platschorre

De afgelopen tijd was het duidelijk dat de uitbreidingsplannen van De Schoof een duidelijk onderwerp van gesprek waren in Hendrik-Ido-Ambacht. “Wij hebben ons wel verbaasd over de toon” vertelt Platschorre. “Vaak was de kritiek gericht op personen in plaats van op plannen. Met elkaar van mening verschillen mag zeker, maar voer een discussie wel met respect.” De fractie vindt dat het college en het in bijzonder wethouder Flach goed werk heeft geleverd in dit dossier. “Er is een zorgvuldige procedure gelopen, waarbij transparant en duidelijk is gemaakt wat er is gebeurd. De beslissing om te stoppen vinden wij verstandig en getuigen van bestuurlijke moed”, zo stelt de fractie. 

Lees meer...

André Flach lijsttrekker voor de SGP-ChristenUnie HENDRIK-IDO-AMBACHT De SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht schuift André Flach opnieuw voren als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De 41-jarige André Flach is sinds 2004 actief in de Ambachtse politiek. “Ik ben opnieuw beschikbaar om mijn bijdrage te leveren. Hendrik-Ido-Ambacht is een dynamische en nog steeds groeiende gemeente. Er is genoeg te doen en het is een mooie opdracht om dagelijks met anderen te bouwen aan leefbare en veilige woonwijken met goede voorzieningen. Maar ik sta er ook vooral voor, om de identiteit van deze gemeente te bewaren en te versterken. De naam van ons dorp verbind ik graag met onze belangrijkste opdracht: Handhaving Identiteit van Ambacht. Die identiteit komt wat mij betreft tot uiting in woonkwaliteit, zondagsrust, groen en water, maar ook in de sterke sociale samenhang en in keuzevrijheid in de zorg. Voor het borgen van deze Ambachtse identiteit is behoud van onze zelfstandigheid als gemeente erg belangrijk. Daarnaast wil ik blijven opkomen voor de belangen van ons mooie dorp in regionale samenwerkingsverbanden”. Flach was de afgelopen acht jaar als wethouder namens de SGP-ChristenUnie werkzaam. Daar hield hij zich voornamelijk bezig met economie, financiën en de ontwikkeling van de Volgerlanden. De laatste vier jaar was hij daarnaast namens Hendrik-Ido-Ambacht lid van het Drechtstedenbestuur. Voor zijn baan als wethouder was hij politiek actief als raadslid en burgerraadslid. André is getrouwd en vader van vier zoons. Tot 2014 was hij zelfstandig ondernemer. Samenwerking SGP en ChristenUnie SGP en ChristenUnie werken vanaf 1994 samen in de Ambachtse gemeenteraad. Vanaf de gezamenlijke start vormen zij de grootste fractie in de gemeenteraad en leverden zij ook iedere periode één of meer wethouders voor het college. “Wij gaan daarom voor de continuering van een sterke positie in raad en college. Voor het bouwen en bewaren van Hendrik-Ido-Ambacht”, aldus de lijsttrekker André Flach.

HENDRIK-IDO-AMBACHT  Moet defensie ingezet worden in de strijd tegen terreur? Is de Joint Strike Fighter een aanwinst voor het leger of geldverspilling? Is het nodig om de militaire dienstplicht weer in te voeren nu Europa steeds meer onder vuur komt te liggen? Deze en andere belangrijke vragen zijn besproken op de defensieavond die de SGP op 14 november had belegd in de Open Hof kerk aan de Schildmanstraat. 

Tijdens deze avond was de ervaren marinier Mark Brouwer te gast. Hij ging naast bovenstaande vragen in op zijn houding als christen en SGP-er in de wereld van de marine. Opvallend zijn de tolerantie en openheid in deze sector. Mensen met allerlei achtergronden vinden elkaar in het gesprek, laten elkaar in hun waarde. Belangrijke voorwaarde om te komen tot de levensbelangrijke vertrouwensband die deze mannen én vrouwen moeten hebben tijdens hun soms levensbedreigende acties in bijvoorbeeld Afghanistan, Mali en Curaçao.

Lees meer...

HENDRIK-IDO-AMBACHT De fractie van de SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht is blij met de resultaten die de afgelopen tweeënhalf jaar zijn behaald. De fractie geeft aan het belangrijk te vinden om halverwege de rit verantwoording af te leggen over de speerpunten waarmee zij de verkiezingen zijn ingegaan. 

In 2014 waren er verkiezingen voor de gemeenteraad. De Ambachtse bevolking koos 21 gemeenteraadsleden. De SGP-ChristenUnie was dankbaar en blij dat zij zes zetels mochten bezetten. In de campagne heeft de partij speerpunten opgesteld waar zij zich voor gingen inzetten. Hoewel de verkiezingen pas in maart 2018 zullen plaatsvinden vindt deze partij het goed en nuttig om een tussenstand weer te geven op basis van deze speerpunten.

Lees meer...

HENDRIK-IDO-AMBACHT De fractie van de SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht is blij met de resultaten die zijn behaald door het ‘Mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar’. Daarin is afgesproken om de aansluiting vanaf de A16 richting Ambacht te verbeteren. De fractie gaat zich inzetten om dit ook voor de A15 te realiseren.

Het ‘Mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar’ heeft plannen gemaakt voor een betere doorstroming op knooppunt Sandelingen. Dit platform is een samenwerkingsverband tussen werkgevers en overheden binnen de regio Drechtsteden. Daarin vonden de regio Drechtsteden, werkgevers Drechtsteden, Ondernemersvereniging Zwijndrecht, Vereniging Ambachtse Ondermens, en de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht elkaar.

Lees meer...

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer